ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ (Χελώνα) - Υψ. 740 μέτρα

1 DIAKLARI1 Γεωγ. Μήκος: 23.3752 Γεωγ. Πλατος: 37.60592 Υψόμετρο: 540 μέτρα
Περιγραφή:
2 AGR2 Γεωγ. Μήκος: 23.36606 Γεωγ. Πλατος: 37.59491 Υψόμετρο: 388 μέτρα
Περιγραφή:
3 ALONI Γεωγ. Μήκος: 23.36344 Γεωγ. Πλατος: 37.59289 Υψόμετρο: 335 μέτρα
Περιγραφή:
4 ASFDEX Γεωγ. Μήκος: 23.37718 Γεωγ. Πλατος: 37.60436 Υψόμετρο: 518 μέτρα
Περιγραφή:
5 MONARI Γεωγ. Μήκος: 23.36684 Γεωγ. Πλατος: 37.60797 Υψόμετρο: 633 μέτρα
Περιγραφή:
6 DIAKLARI3 Γεωγ. Μήκος: 23.36858 Γεωγ. Πλατος: 37.61066 Υψόμετρο: 616 μέτρα
Περιγραφή:
7 TSIMENT2 Γεωγ. Μήκος: 23.35803 Γεωγ. Πλατος: 37.59252 Υψόμετρο: 156 μέτρα
Περιγραφή:
8 EKLISIA Γεωγ. Μήκος: 23.36597 Γεωγ. Πλατος: 37.59401 Υψόμετρο: 374 μέτρα
Περιγραφή:
9 KIOSK Γεωγ. Μήκος: 23.36936 Γεωγ. Πλατος: 37.61108 Υψόμετρο: 601 μέτρα
Περιγραφή:
10 XELONA Γεωγ. Μήκος: 23.36749 Γεωγ. Πλατος: 37.6036 Υψόμετρο: 740 μέτρα
Περιγραφή: Η ψηλότερη κορυφή Χελώνα 740μ
11 KOUKOS Γεωγ. Μήκος: 23.36765 Γεωγ. Πλατος: 37.60813 Υψόμετρο: 640 μέτρα
Περιγραφή:
12 KOUMARA Γεωγ. Μήκος: 23.3785 Γεωγ. Πλατος: 37.60463 Υψόμετρο: 481 μέτρα
Περιγραφή:
13 KTISMATA1 Γεωγ. Μήκος: 23.3682 Γεωγ. Πλατος: 37.60886 Υψόμετρο: 637 μέτρα
Περιγραφή:
14 MONARI Γεωγ. Μήκος: 23.3683 Γεωγ. Πλατος: 37.60977 Υψόμετρο: 630 μέτρα
Περιγραφή:
15 PIGADIA Γεωγ. Μήκος: 23.3743 Γεωγ. Πλατος: 37.5985 Υψόμετρο: 590 μέτρα
Περιγραφή:
16 REMATAKI Γεωγ. Μήκος: 23.35834 Γεωγ. Πλατος: 37.59272 Υψόμετρο: 169 μέτρα
Περιγραφή:
17 SKALAKIA Γεωγ. Μήκος: 23.35683 Γεωγ. Πλατος: 37.59233 Υψόμετρο: 152 μέτρα
Περιγραφή: Χωρίο Μαγαλοχώρι
18 AGR1 Γεωγ. Μήκος: 23.37906 Γεωγ. Πλατος: 37.60205 Υψόμετρο: 444 μέτρα
Περιγραφή:
19 STENO Γεωγ. Μήκος: 23.37899 Γεωγ. Πλατος: 37.60346 Υψόμετρο: 460 μέτρα
Περιγραφή:
20 STERNA2 Γεωγ. Μήκος: 23.36779 Γεωγ. Πλατος: 37.60492 Υψόμετρο: 701 μέτρα
Περιγραφή:
21 TSIM Γεωγ. Μήκος: 23.37607 Γεωγ. Πλατος: 37.60492 Υψόμετρο: 506 μέτρα
Περιγραφή:
22 XOMATODR1 Γεωγ. Μήκος: 23.37106 Γεωγ. Πλατος: 37.59743 Υψόμετρο: 527 μέτρα
Περιγραφή:
23 XEFOTAKI Γεωγ. Μήκος: 23.37045 Γεωγ. Πλατος: 37.60174 Υψόμετρο: 635 μέτρα
Περιγραφή:
24 XOMARI Γεωγ. Μήκος: 23.37825 Γεωγ. Πλατος: 37.60478 Υψόμετρο: 483 μέτρα
Περιγραφή:
25 XORAFIA Γεωγ. Μήκος: 23.37732 Γεωγ. Πλατος: 37.60468 Υψόμετρο: 491 μέτρα
Περιγραφή: Χωράφια
26 DIASTAYROSI Γεωγ. Μήκος: 23.37022 Γεωγ. Πλατος: 37.60971 Υψόμετρο: 588 μέτρα
Περιγραφή: Διακλάδωση. Κάνουμε δεξιά σε ασφαλτόδρομο.
27 OLD-ROAD Γεωγ. Μήκος: 23.37085 Γεωγ. Πλατος: 37.61072 Υψόμετρο: 582 μέτρα
Περιγραφή: Εγκαταλειμμένος χωματόδρομος στα δεξιά μας.
28 AG-ATHANASIOS Γεωγ. Μήκος: 23.37163 Γεωγ. Πλατος: 37.61091 Υψόμετρο: 577 μέτρα
Περιγραφή: Εκκλησάκι Αγίου Αθανασίου
29 OLD-PERIFRAXI Γεωγ. Μήκος: 23.37208 Γεωγ. Πλατος: 37.6115 Υψόμετρο: 578 μέτρα
Περιγραφή: Ίχνη παλαιάς περίφραξης
30 XM-LOXA Γεωγ. Μήκος: 23.37627 Γεωγ. Πλατος: 37.61035 Υψόμετρο: 572 μέτρα
Περιγραφή: Χωματόδρομος λοξά δεξιά μας. Δεν τον ακολουθούμε.
31 EREIPIO Γεωγ. Μήκος: 23.37716 Γεωγ. Πλατος: 37.61018 Υψόμετρο: 574 μέτρα
Περιγραφή: Ερειπωμένο κτίσμα
32 XM-ENDS Γεωγ. Μήκος: 23.37852 Γεωγ. Πλατος: 37.6103 Υψόμετρο: 570 μέτρα
Περιγραφή: Ο χωματόδρομος τελειώνει
33 XEROLITHIA Γεωγ. Μήκος: 23.37946 Γεωγ. Πλατος: 37.6103 Υψόμετρο: 567 μέτρα
Περιγραφή: Ξερολιθιά
34 KLEINEI Γεωγ. Μήκος: 23.38067 Γεωγ. Πλατος: 37.61028 Υψόμετρο: 538 μέτρα
Περιγραφή: Ελαφρώς κλειστό από τη βλάστηση συνεχίζουμε ευθεία
35 PYKNI-BLASTISH Γεωγ. Μήκος: 23.3816 Γεωγ. Πλατος: 37.61047 Υψόμετρο: 509 μέτρα
Περιγραφή: Πυκνή βλάστηση αλλά σαφές ίχνος.
36 PEZOYLA Γεωγ. Μήκος: 23.38212 Γεωγ. Πλατος: 37.61054 Υψόμετρο: 505 μέτρα
Περιγραφή: Πεζούλα
37 FARDENEI Γεωγ. Μήκος: 23.38383 Γεωγ. Πλατος: 37.61078 Υψόμετρο: 487 μέτρα
Περιγραφή: Το μονοπάτι φαρδαίνει
38 MON-XOM Γεωγ. Μήκος: 23.38461 Γεωγ. Πλατος: 37.61058 Υψόμετρο: 485 μέτρα
Περιγραφή: Το μονοπάτι γίνεται χωματόδρομος και διακλαδίζεται. Ακολουθούμε τον αριστερό κλάδο.
39 TSIMENTODROMOS Γεωγ. Μήκος: 23.38588 Γεωγ. Πλατος: 37.6106 Υψόμετρο: 477 μέτρα
Περιγραφή: Τσιμεντάρισμα στο δρόμο
40 STENOS-ASF Γεωγ. Μήκος: 23.38784 Γεωγ. Πλατος: 37.60989 Υψόμετρο: 441 μέτρα
Περιγραφή: Στενός ασφαλτόδρομος τον ακολουθούμε αριστερά.
41 MN-DEXIA Γεωγ. Μήκος: 23.39228 Γεωγ. Πλατος: 37.61124 Υψόμετρο: 321 μέτρα
Περιγραφή: Ακολουθούμε μονοπάτι στα δεξιά μας.
42 KOLONA-DEH Γεωγ. Μήκος: 23.39605 Γεωγ. Πλατος: 37.61058 Υψόμετρο: 251 μέτρα
Περιγραφή: Κολώνα ΔΕΗ
43 DIAST-ARISTERA Γεωγ. Μήκος: 23.39645 Γεωγ. Πλατος: 37.61037 Υψόμετρο: 245 μέτρα
Περιγραφή: διακλάδωση κάνουμε αριστερά.
44 DIABR Γεωγ. Μήκος: 23.38025 Γεωγ. Πλατος: 37.61023 Υψόμετρο: 540 μέτρα
Περιγραφή: Έντονη διάβρωση
45 STENO-ARIST Γεωγ. Μήκος: 23.36692 Γεωγ. Πλατος: 37.60991 Υψόμετρο: 635 μέτρα
Περιγραφή: Στενό μονοπάτι ξεκινά στα αριστερά μας.
46 STROFI-THEA Γεωγ. Μήκος: 23.36648 Γεωγ. Πλατος: 37.61029 Υψόμετρο: 628 μέτρα
Περιγραφή: Στροφή του δρόμου όπου ανοίγει θέα προς Αττική, Αγκίστρι, Επίδαυρο
47 ANIFARI Γεωγ. Μήκος: 23.36517 Γεωγ. Πλατος: 37.60909 Υψόμετρο: 620 μέτρα
Περιγραφή: Ανηφορικός χωματόδρομος στα αριστερά μας.
48 KIOSK1 Γεωγ. Μήκος: 23.36387 Γεωγ. Πλατος: 37.60936 Υψόμετρο: 606 μέτρα
Περιγραφή: Ξύλινο κιόσκι
49 DIASTAYROSI1 Γεωγ. Μήκος: 23.36341 Γεωγ. Πλατος: 37.60878 Υψόμετρο: 598 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση προς Παλιά Λουτρά
50 XOMARI1 Γεωγ. Μήκος: 23.35759 Γεωγ. Πλατος: 37.60543 Υψόμετρο: 546 μέτρα
Περιγραφή: Χωματόδρομος και κλεισμένο μονοπάτι στα αριστερά μας
51 XOMARI2 Γεωγ. Μήκος: 23.3519 Γεωγ. Πλατος: 37.60872 Υψόμετρο: 532 μέτρα
Περιγραφή: Μικρός χωματόδρομος σε μια αριστερή στροφή. Δεν τον ακολουθούμε.
52 MON-STERNA Γεωγ. Μήκος: 23.34988 Γεωγ. Πλατος: 37.6086 Υψόμετρο: 508 μέτρα
Περιγραφή: Ξεκινά στα δεξιά μας μονοπάτι για τη Στέρνα του Γαμπρού
53 XOMARI3 Γεωγ. Μήκος: 23.34675 Γεωγ. Πλατος: 37.60818 Υψόμετρο: 434 μέτρα
Περιγραφή: Ακολουθούμε μικρό χωματόδρομο αριστερά
54 DIAKLARI4 Γεωγ. Μήκος: 23.34571 Γεωγ. Πλατος: 37.60249 Υψόμετρο: 407 μέτρα
Περιγραφή: Διακλάδωση χωματόδρομων, κάνουμε αριστερά.
55 XM-ENDS1 Γεωγ. Μήκος: 23.34631 Γεωγ. Πλατος: 37.60222 Υψόμετρο: 401 μέτρα
Περιγραφή: Ο χωματόδρομος τελειώνει σε στέρνα
56 PANO-PEZOYLA Γεωγ. Μήκος: 23.34872 Γεωγ. Πλατος: 37.60178 Υψόμετρο: 354 μέτρα
Περιγραφή: Το μονοπάτι οδεύει πάνω σε μια πεζούλα
57 DIAKL-DEX Γεωγ. Μήκος: 23.349 Γεωγ. Πλατος: 37.60156 Υψόμετρο: 349 μέτρα
Περιγραφή: Το μονοπάτι δείχνει να διακλαδίζεται, κάνουμε δεξιά.
58 AGIANNIS Γεωγ. Μήκος: 23.34917 Γεωγ. Πλατος: 37.60088 Υψόμετρο: 318 μέτρα
Περιγραφή: Η μικρή εκκλησούλα του Αγιάννη
59 FARDENEI1 Γεωγ. Μήκος: 23.34877 Γεωγ. Πλατος: 37.59954 Υψόμετρο: 232 μέτρα
Περιγραφή: Το μονοπάτι φαρδαίνει
60 PROTA-SPITIA Γεωγ. Μήκος: 23.34856 Γεωγ. Πλατος: 37.59858 Υψόμετρο: 170 μέτρα
Περιγραφή: Φτάνουμε στα πρώτα σπίτια του Μεγαλοποταμιού
61 ASFARI Γεωγ. Μήκος: 23.34911 Γεωγ. Πλατος: 37.59785 Υψόμετρο: 143 μέτρα
Περιγραφή: Κάνουμε αριστερά και βγαίνουμε στην άσφαλτο