ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑ - Υψ. 2109 μέτρα

1 CROSSROAD Γεωγ. Μήκος: 22.286814 Γεωγ. Πλατος: 37.920428 Υψόμετρο: 961 μέτρα
Περιγραφή: διασταύρωση στο δρόμο Σκλήβα-λίμνη. Για λίμνη δεξιά.
2 CUTLAKE Γεωγ. Μήκος: 22.291786 Γεωγ. Πλατος: 37.923786 Υψόμετρο: 882 μέτρα
Περιγραφή: Κόψιμο δρόμου ακριβώς πάνω από τη λίμη Δόξας
3 CUTS Γεωγ. Μήκος: 22.259417 Γεωγ. Πλατος: 37.931181 Υψόμετρο: 1177 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Σύντομα κοψίματα του δρόμου.
4 DURD-TRIANT Γεωγ. Μήκος: 22.249222 Γεωγ. Πλατος: 37.911925 Υψόμετρο: 1986 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο Ντουρντουβάνας-Τριανταφυλλιάς
5 DURDUVANA Γεωγ. Μήκος: 22.252872 Γεωγ. Πλατος: 37.914406 Υψόμετρο: 2093 μέτρα
Περιγραφή: Ντουρντουβάνα
6 ISIA Γεωγ. Μήκος: 22.280575 Γεωγ. Πλατος: 37.92695 Υψόμετρο: 878 μέτρα
Περιγραφή: Συνεχίζουμε ίσια, δεν στρίβουμε αριστερά
7 KINIGOS Γεωγ. Μήκος: 22.247411 Γεωγ. Πλατος: 37.923272 Υψόμετρο: 1527 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο κυνηγού. Δρόμος από το Πλανητέρο
8 NERO Γεωγ. Μήκος: 22.266414 Γεωγ. Πλατος: 37.905831 Υψόμετρο: 1238 μέτρα
Περιγραφή: Πηγή στη θέση Σκλήβα και δρόμος για Καλύβια Φενεού
9 NISI Γεωγ. Μήκος: 22.286886 Γεωγ. Πλατος: 37.928792 Υψόμετρο: 878 μέτρα
Περιγραφή: Νησάκι με εκκλησία στο κέντρο της λίμνης Δόξας
10 PATH Γεωγ. Μήκος: 22.274361 Γεωγ. Πλατος: 37.926792 Υψόμετρο: 928 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Αρχή μονοπατιού
11 PATH1 Γεωγ. Μήκος: 22.265944 Γεωγ. Πλατος: 37.927847 Υψόμετρο: 1035 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Σύντομο κόψιμο του δρόμου.
12 PATH2 Γεωγ. Μήκος: 22.260464 Γεωγ. Πλατος: 37.931292 Υψόμετρο: 1152 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Σύντομο κόψιμο του δρόμου.
13 PATH3 Γεωγ. Μήκος: 22.248053 Γεωγ. Πλατος: 37.923683 Υψόμετρο: 1502 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι. Σύντομο κόψιμο του δρόμου ακριβώς πριν το διάσελο κυνηγού
14 PRILIAS Γεωγ. Μήκος: 22.278756 Γεωγ. Πλατος: 37.915622 Υψόμετρο: 1120 μέτρα
Περιγραφή: Εκκλησία στο δρόμο Σκλήβα-λίμνη. Στη διασταύρωση πάμε για λίμνη δεξιά, για διάσελο κυνηγού αριστερά.
15 RD1 Γεωγ. Μήκος: 22.265333 Γεωγ. Πλατος: 37.928175 Υψόμετρο: 1049 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Έξοδος στο δρόμο μετά σύντομο κόψιμο
16 RD2 Γεωγ. Μήκος: 22.26005 Γεωγ. Πλατος: 37.931328 Υψόμετρο: 1161 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Έξοδος στο δρόμο μετά σύντομο κόψιμο
17 RD3 Γεωγ. Μήκος: 22.258981 Γεωγ. Πλατος: 37.931258 Υψόμετρο: 1184 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Έξοδος στο δρόμο μετά σύντομα κοψίματα
18 RDDEXIA Γεωγ. Μήκος: 22.271428 Γεωγ. Πλατος: 37.926492 Υψόμετρο: 979 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής λίμνη-διασελο κυνηγού. Αφήνουμε το μονοπάτι και ακολουθούμε δρόμο προς τα δεξιά
19 RDDIAS Γεωγ. Μήκος: 22.248508 Γεωγ. Πλατος: 37.923853 Υψόμετρο: 1496 μέτρα
Περιγραφή: πρώτη συνάντηση με το δρόμο και κόψιμο του κάτω ακριβώς από το διάσελο κυνηγού
20 SKLIVA Γεωγ. Μήκος: 22.265503 Γεωγ. Πλατος: 37.906353 Υψόμετρο: 1268 μέτρα
Περιγραφή: Εγκαταστάσεις στη θέση Σκλήβα
21 TANK Γεωγ. Μήκος: 22.257411 Γεωγ. Πλατος: 37.929589 Υψόμετρο: 1210 μέτρα
Περιγραφή: Δεξαμενή στο τέλος του δρόμου στη διαδρομή λίμνη-διασελο κυνηγού. Αρχή μακριού μονοπατιού.
22 TRIANTAFIL Γεωγ. Μήκος: 22.244444 Γεωγ. Πλατος: 37.904597 Υψόμετρο: 2107 μέτρα
Περιγραφή: Τριανταφυλλιά
23 TURN Γεωγ. Μήκος: 22.279353 Γεωγ. Πλατος: 37.927906 Υψόμετρο: 879 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου της λίμνης με σηματοδοτημένο δρόμο που παει Ντουρντουβάνα