ΜΕΝΟΙΚΙΟ - Υψ. 1963 μέτρα

1 XIONOXORI Γεωγ. Μήκος: 23.6513 Γεωγ. Πλατος: 41.12306 Υψόμετρο: 583 μέτρα
Περιγραφή: Χιονοχώρι
2 KIOSKI Γεωγ. Μήκος: 23.64185 Γεωγ. Πλατος: 41.13402 Υψόμετρο: 832 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή διαδρομής για Μενοίκιο. Κιόσκι στην pάχη με θέα τον κάμπο Σερρών (Δασικός δρόμος προς Μενοίκιο)
3 STERNA Γεωγ. Μήκος: 23.65517 Γεωγ. Πλατος: 41.15168 Υψόμετρο: 1152 μέτρα
Περιγραφή: Στέρνα και Μαντριά δίπλα στο δασικό δρόμο
4 MONXOM Γεωγ. Μήκος: 23.65817 Γεωγ. Πλατος: 41.15115 Υψόμετρο: 1256 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο συνάντησης της διαδρομής με το δρόμο
5 XDRXDR1 Γεωγ. Μήκος: 23.67759 Γεωγ. Πλατος: 41.16136 Υψόμετρο: 1467 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση δρόμου (ακολουθούμε τον αριστερό δρόμο)
6 XDRXDR2 Γεωγ. Μήκος: 23.68529 Γεωγ. Πλατος: 41.16515 Υψόμετρο: 1531 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση δρόμου (ακολουθούμε τον δεξιό δρόμο)
7 REMA Γεωγ. Μήκος: 23.69465 Γεωγ. Πλατος: 41.16688 Υψόμετρο: 1587 μέτρα
Περιγραφή: Αφήνουμε το δρόμο και ακολουθούμε το ρέμα κάτω από την κορυφή Μαντήλι
8 PYRG-1 Γεωγ. Μήκος: 23.70284 Γεωγ. Πλατος: 41.17176 Υψόμετρο: 1756 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 1
9 PYRG-2 Γεωγ. Μήκος: 23.70408 Γεωγ. Πλατος: 41.17264 Υψόμετρο: 1768 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 2
10 KORFOYLA Γεωγ. Μήκος: 23.71189 Γεωγ. Πλατος: 41.1726 Υψόμετρο: 1872 μέτρα
Περιγραφή: Κορυφούλα
11 PYRG-3 Γεωγ. Μήκος: 23.71426 Γεωγ. Πλατος: 41.17341 Υψόμετρο: 1886 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 3
12 PYRG-4 Γεωγ. Μήκος: 23.7159 Γεωγ. Πλατος: 41.17332 Υψόμετρο: 1884 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 4
13 PYRG-5 Γεωγ. Μήκος: 23.71766 Γεωγ. Πλατος: 41.17516 Υψόμετρο: 1902 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 5
14 PYRG-6 Γεωγ. Μήκος: 23.71923 Γεωγ. Πλατος: 41.17581 Υψόμετρο: 1915 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 6
15 PYRG-7 Γεωγ. Μήκος: 23.72173 Γεωγ. Πλατος: 41.18084 Υψόμετρο: 1947 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 7
16 PYRG-8 Γεωγ. Μήκος: 23.72407 Γεωγ. Πλατος: 41.18141 Υψόμετρο: 1944 μέτρα
Περιγραφή: Πέτρινος Πύργος 8
17 MAYROMMATA Γεωγ. Μήκος: 23.72699 Γεωγ. Πλατος: 41.18188 Υψόμετρο: 1965 μέτρα
Περιγραφή: Κορυφή Μαυρομμάτα 1963 μ
18 BRAHOGRAFIES Γεωγ. Μήκος: 23.821247 Γεωγ. Πλατος: 41.099021 Υψόμετρο: 882 μέτρα
Περιγραφή: Βραχογραφίες
19 SXISMI Γεωγ. Μήκος: 23.821043 Γεωγ. Πλατος: 41.097263 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή: Μικρή Σπηλιά
20 FLOGA Γεωγ. Μήκος: 23.82775 Γεωγ. Πλατος: 41.121774 Υψόμετρο: 1311 μέτρα
Περιγραφή: Κορυφή Φλόγα
21 PROKORYFH Γεωγ. Μήκος: 23.861789 Γεωγ. Πλατος: 41.128539 Υψόμετρο: 1420 μέτρα
Περιγραφή: Προκορυφή 1420μ
22 KOR-AN-MENOIKIOY Γεωγ. Μήκος: 23.865917 Γεωγ. Πλατος: 41.126522 Υψόμετρο: 0 μέτρα
Περιγραφή: Κορυφή Ανατολικού Μενοικίου 1452μ