ΦΛYTZANI - 5 ΠYPΓOI - Υψ. 2013 μέτρα

1 MON-2 Γεωγ. Μήκος: 21.727483 Γεωγ. Πλατος: 39.183483 Υψόμετρο: 836 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση με μονοπάτι στο δρόμο πάνω από τη γέφυρα του ʼσπρου στα Πετράλωνα (Σάικα)
2 MON-1 Γεωγ. Μήκος: 21.7171 Γεωγ. Πλατος: 39.188217 Υψόμετρο: 1331 μέτρα
Περιγραφή: Αλογόστρατα για Νιάλα στη διαδρομή 5Πύργοι-Πετράλωνα
3 ATRIADA Γεωγ. Μήκος: 21.726517 Γεωγ. Πλατος: 39.180533 Υψόμετρο: 942 μέτρα
Περιγραφή: μοναστήρι Αγίας Τριάδας στα Πετράλωνα (Σάικα)
4 KORF-2 Γεωγ. Μήκος: 21.71039 Γεωγ. Πλατος: 39.20059 Υψόμετρο: 1947 μέτρα
Περιγραφή: Προκορφή πριν τη κορυφή των 5Πύργων
5 KORF-1 Γεωγ. Μήκος: 21.71359 Γεωγ. Πλατος: 39.20137 Υψόμετρο: 1923 μέτρα
Περιγραφή: πρώτη προκορφή μετά το διάσελο στη κορυφογραμμή των 5Πύργων
6 DIASELO Γεωγ. Μήκος: 21.71686 Γεωγ. Πλατος: 39.20068 Υψόμετρο: 1699 μέτρα
Περιγραφή: Διάσελο στη κορυφογραμμή των 5 Πύργων με θέα το φράγμα
7 DR-5 Γεωγ. Μήκος: 21.727512 Γεωγ. Πλατος: 39.197138 Υψόμετρο: 1135 μέτρα
Περιγραφή: Ακολουθούμε δρόμο στη διαδρομή Ανθηρό-5Πύργοι
8 5P2 Γεωγ. Μήκος: 21.729112 Γεωγ. Πλατος: 39.197038 Υψόμετρο: 1097 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής Ανθηρό-5Πύργοι
9 5P1 Γεωγ. Μήκος: 21.73089 Γεωγ. Πλατος: 39.19742 Υψόμετρο: 1216 μέτρα
Περιγραφή: Σημείο της διαδρομής Ανθηρό-5Πύργοι
10 DR-4 Γεωγ. Μήκος: 21.73332 Γεωγ. Πλατος: 39.1995 Υψόμετρο: 1163 μέτρα
Περιγραφή: Η διαδρομή Ανθηρό-5Πύργοι διασχίζει δρόμο
11 DR-3 Γεωγ. Μήκος: 21.743989 Γεωγ. Πλατος: 39.199616 Υψόμετρο: 1000 μέτρα
Περιγραφή: Η διαδρομή Ανθηρό-5Πύργοι διασχίζει δρόμο
12 DR-2 Γεωγ. Μήκος: 21.7499 Γεωγ. Πλατος: 39.19908 Υψόμετρο: 808 μέτρα
Περιγραφή: Η διαδρομή Ανθηρό-5Πύργοι διασχίζει δρόμο πάνω από το Ανθηρό
13 DR-6 Γεωγ. Μήκος: 21.71963 Γεωγ. Πλατος: 39.19494 Υψόμετρο: 1413 μέτρα
Περιγραφή: Δρόμος κάτω από τους 5Πύργους. Τον ακολουθούμε προς Ανθηρό.
14 XEF-DR1 Γεωγ. Μήκος: 21.72468 Γεωγ. Πλατος: 39.1955 Υψόμετρο: 1374 μέτρα
Περιγραφή: Ξέφωτο και δρόμος που ακολουθούμε στη διαδρομή Ανθηρό-5Πύργοι
15 DR-1 Γεωγ. Μήκος: 21.75009 Γεωγ. Πλατος: 39.19986 Υψόμετρο: 801 μέτρα
Περιγραφή: Η διαδρομή Ανθηρό-5Πύργοι διασχίζει δρόμο πάνω από το Ανθηρό
16 5-PIRGI Γεωγ. Μήκος: 21.70703 Γεωγ. Πλατος: 39.2005 Υψόμετρο: 2012 μέτρα
Περιγραφή: 2003
17 DRIADES Γεωγ. Μήκος: 21.746333 Γεωγ. Πλατος: 39.192717 Υψόμετρο: 905 μέτρα
Περιγραφή: Δασικό χωριό Δρυάδες στο Ανθηρό
18 DR-9 Γεωγ. Μήκος: 21.743983 Γεωγ. Πλατος: 39.192217 Υψόμετρο: 969 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση δρόμων πάνω από το δασικό χωριό Δρυάδες
19 DR-8 Γεωγ. Μήκος: 21.729533 Γεωγ. Πλατος: 39.184167 Υψόμετρο: 857 μέτρα
Περιγραφή: Αρχή του δρόμου για Πετράλωνα (Σάικα) πάνω από τη γέφυρα του ʼσπρου κατεβαίνοντας από 5Πύργους
20 FLITZANI Γεωγ. Μήκος: 21.698411 Γεωγ. Πλατος: 39.202728 Υψόμετρο: 2015 μέτρα
Περιγραφή: 2016
21 GEFYRA Γεωγ. Μήκος: 21.725633 Γεωγ. Πλατος: 39.1831 Υψόμετρο: 808 μέτρα
Περιγραφή: Γέφυρα του ʼσπρου κάτω από τα Πετράλωνα (Σάικα)
22 XEF-DR2 Γεωγ. Μήκος: 21.722683 Γεωγ. Πλατος: 39.188283 Υψόμετρο: 1203 μέτρα
Περιγραφή: Ξέφωτο και δρόμος στη διαδρομή 5Πύργοι-Πετράλωνα
23 KRFGR Γεωγ. Μήκος: 21.7108 Γεωγ. Πλατος: 39.195567 Υψόμετρο: 1777 μέτρα
Περιγραφή: Νότια κορυφογραμμή των 5Πύργων προς Πετράλωνα (Σάικα)
24 SAIKA Γεωγ. Μήκος: 21.727183 Γεωγ. Πλατος: 39.180767 Υψόμετρο: 935 μέτρα
Περιγραφή: το χωριό Πετράλωνα (Σάικα)
25 DR-7 Γεωγ. Μήκος: 21.714067 Γεωγ. Πλατος: 39.190783 Υψόμετρο: 1556 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση με δρόμο κάτω από τη νότια κορυφογραμμή των 5Πύργων στη διαδρομή για Πετράλωνα
26 ANTHIRO Γεωγ. Μήκος: 21.75325 Γεωγ. Πλατος: 39.20018 Υψόμετρο: 748 μέτρα
Περιγραφή: Το χωριό Ανθηρό (παλιά ονομασία Μπουκοβίτσα)