ΚΙΡΚΗ - Υψ. 600 μέτρα

1 KASSITERA Γεωγ. Μήκος: 25.736556 Γεωγ. Πλατος: 40.997445 Υψόμετρο: 309 μέτρα
Περιγραφή: Τα Κασσιτερά και ο ναός Αγίου Δημητρίου
2 A-NIKOLAOS Γεωγ. Μήκος: 25.731164 Γεωγ. Πλατος: 41.006722 Υψόμετρο: 334 μέτρα
Περιγραφή: Το σπήλαιο Αγίου Νικολάου
3 DHMOTIKO Γεωγ. Μήκος: 25.738039 Γεωγ. Πλατος: 40.998442 Υψόμετρο: 324 μέτρα
Περιγραφή: Το παλιό δημοτικό σχολείο Κασσιτερών
4 DIAST Γεωγ. Μήκος: 25.738984 Γεωγ. Πλατος: 40.998519 Υψόμετρο: 330 μέτρα
Περιγραφή: Διασταύρωση χωματόδρομων
5 MONOP Γεωγ. Μήκος: 25.731675 Γεωγ. Πλατος: 41.006058 Υψόμετρο: 324 μέτρα
Περιγραφή: Μονοπάτι για σπήλαιο Αγίου Νικολάου